Mẫu Hợp Đồng Xây Nhà Trọn Gói Năm 2021

Mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói mới nhất năm 2021. Hợp đồng chi tiết, minh  bạch, rõ ràng. Thể hiện đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm của 2 bên. Xây Dựng Việt Bắc là nhà thầu xây nhà trọn gói hàng đầu tại Hà Nội chỉ với 3,5 triệu/1m2.

HỢP ĐỒNG XÂY NHÀ TRỌN GÓI

Hôm nay, ngày……tháng……năm 2021, Tại trụ sở Công ty TNHH Kiến Trúc và Xây Dựng Việt Bắc, Chúng tôi gồm có:

Bên A : Chủ đầu tư xây dựng công trình

Ông: Nguyễn Văn A – Địa chỉ: Phường Trương Định, Quận Hoàng Mai – Điện thoại:  0912 345 678

Bên B : Công ty TNHH Kiến Trúc và Xây Dựng Việt Bắc

Ông: Nguyễn Hoàng Dũng VPGD: Số 152  Phố Tân Mai, Quận Hoàng Mai – Điện thoại: 0979 575 616

Hai bên thống nhất ký kết Hợp Đồng Xây Nhà Trọn Gói  công trình nhà ở gia đình với các điều khoản như sau:

Điều 1. Thông tin hợp đồng xây nhà trọn gói

1.1 Thông tin công trình:

Tên công trình: Thi công xây dựng nhà ở gia đình ông Nguyễn Văn A.

Địa chỉ công trình: Phường Trương Định,  Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

1.2 Tiến độ thi công:

Tiến độ thi công là 150 ngày kể từ ngày bên B nhận mặt bằng công trình của bên A.

Điều 2. Nội dung hợp đồng xây nhà trọn gói

Bên A đồng ý giao khoán trọn gói vật tư và nhân công. Công trình Xây Dựng Nhà Ở Gia Đình cho bên B thực hiện.

Nội dung chi tiết công việc bên B thực hiện căn cứ theo hồ sơ thiết kế và dự toán công trình.

Hồ sơ thiết kế và dự toán công trình do bên B lập. Có xác nhận của 2 bên được coi là phụ lục hợp đồng.

Điều 3. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

3.1 Giá trị hợp đồng:

Diện tích xây dựng bao phủ các mái:  50m2 x 4 tầng = 200m2 x 6.000.000đ = 1.200.000.000đ

Giá trị hợp đồng nêu trên không bao gồm thuế các loại.

3.2 Phương thức thanh toán:

Đợt 1: Bên A đặt cọc cho bên B 2,5% công trình tương đương số tiền: 30.000.000đ để bên B làm căn cứ lập hồ sơ thiết kế và dự toán công trình.

Đợt tiếp theo: Bên A tạm ứng cho bên B theo khối lượng bên B đã hoàn thành thực tế trên công trình.

Đợt cuối: Bên A thanh toán nốt cho bên B 2,5% công trình tương đương số tiền 30.000.000đ. ngay sau khi kết thúc thời hạn bảo hành theo hợp đồng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

4.1 Quyền và Nghĩa vụ của Bên A:

Bàn giao mặt bằng thi công, bàn giao nguồn điện và nguồn nước tại công trình cho bên B.

Thanh toán tiền điện, tiền nước phục vụ sinh hoạt và thi công tại công trình cho bên B.

Chịu trách nhiệm về quyền sở hữu nhà, đất và các vấn đề Pháp lý khác có liên quan đến công trình.

4.2 Quyền và Nghĩa vụ của Bên B:

Miễn phí hồ sơ thiết kế thi công, lập dự toán chi tiết thi công cho bên A.

Lập hồ sơ xin phép xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Pháp Luật.

Tự tổ chức điều hành và quản lý công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công.

Tự cung cấp trang bị bảo hộ lao động và dụng cụ lao động trong quá trình thi công.

Thực hiện đúng chủng loại vật tư đã cam kết theo phụ lục hợp đồng được ký xác nhận của 2 bên.

Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, tài sản của cán bộ và công nhân trong quá trình thi công.

Chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cán bộ và công nhân trong phạm vi công trình.

Điều 5. Khối lượng và chi phí phát sình

Chi phí phát sinh được tính từ khối lượng phát sinh trên cơ sở thỏa thuận.

Nếu có phát sinh thì bên A sẽ thanh toán luôn cho bên B trước khi thi công.

Thời gian thi công phần phát sinh được cộng thêm vào tiến độ thi công công trình.

Khối lượng phát sinh là các công việc bên A yêu cầu bên B thực hiện không nằm trong bản vẽ thiết kế với dự toán công trình.

Điều 6. Thanh lý Hợp đồng xây nhà trọn gói

Các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng này.

Bên A yêu cầu thay đổi thiết kế. Mà theo ý kiến của Bên B thì những yêu cầu thay đổi thiết kế này không phù hợp. Với thực tiễn Ngành và Luật pháp Việt Nam.

Một trong các bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của Hợp đồng này. Mà không khắc phục trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên không vi phạm.

Điều 7. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Hợp đồng này được giải thích, điều chỉnh, giải quyết tranh chấp theo Pháp Luật hiện hành của Việt Nam.

Tất cả các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua hòa giải thiện chí giữa Các Bên.

Nếu sau 15 ngày kể từ ngày xảy ra tranh chấp mà tranh chấp không được giải quyết thông qua hoà giải. Tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, Các Bên tạm dừng nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này. Thời gian tạm dừng thi công sẽ được cộng thêm vào tiến độ thi công của công trình.

Điều 8. Cam kết chung

Hồ sơ thiết kế và dự toán công trình được coi là phụ lục không thể tách rời của hợp đồng này.

Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện Hợp đồng. Nếu có vấn đề bất lợi phát sinh. Các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết để tích cực giải quyết.

Mọi sự sửa đổi hoặc bổ sung vào Hợp đồng này phải được sự đồng ý của cả hai Bên. Và được lập thành văn bản mới có giá trị hiệu lực.

Hợp đồng  có hiệu lực kể từ ngày ký và tự hết hiệu lực khi các bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình. Hợp đồng được lập thành 02 bản, Mỗi bên giữ 01 bản. Có giá trị pháp lý như nhau.

Hai bên nhất trí với những nội dung đã ghi trong Hợp đồng này và cùng ký tên dưới đây.

Xem thêm giá xây nhà trọn gói của chúng tôi tại đây

Có thể bạn quan tâm