Thiết kế nhà ống

Mẫu nhà ống 4 tầng (5x15m)

Mẫu nhà ống 4 tầng 5x15m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, 3 WC, kho, phòng thờ, sân vườn, sân giặt phơi.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 4 tầng (4.5x12m)

Mẫu nhà ống hiện đại 4 tầng 4.5x12m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, 3 WC, kho, phòng thờ, sân vườn, sân giặt phơi.
0

Mẫu nhà ống 4 tầng (4.5x15m)

Mẫu nhà ống 4 tầng 4.5x15m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp ăn, 5 phòng ngủ, 4 WC, phòng thờ, vườn kết hợp sân phơi.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 4 tầng (4.5x13m)

Mẫu nhà ống hiện đại 4 tầng 4.5x13m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, 3 WC, kho, phòng thờ, sân vườn, sân giặt phơi.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (4.2×12.5m)

Mẫu nhà ống 3 tầng 4.2×12.5m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp ăn, 3 phòng ngủ, 3 WC, phòng thờ, sân phơi.
0

Mẫu nhà ống 3 tầng hiện đại (5x19m)

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng 5x19m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp ăn, phòng SHC, 4 phòng ngủ, 3 WC, phòng thờ, sân giặt phơi.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (4.5x13m)

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng 4.5x13m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 3 phòng ngủ, 3 WC, phòng thờ, sân vườn.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (5x12m)

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng 5x12m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 3 phòng ngủ, 2 WC, phòng thờ, vườn sân phơi.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (4x12m)

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng 4x12m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 4 phòng ngủ tiện nghi, 3 vệ sinh chung.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (4.5×13.5m)

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng 4.5×13.5m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 4 phòng ngủ, 3 WC chung.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (4.5×12.5m)

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng 4.5×12.5m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 3 phòng ngủ, 3 WC, vườn sân phơi.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (4x13m)

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng 4x13m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 3 phòng ngủ, 3 WC, phòng thờ, sân giặt phơi,
0