Thiết kế nhà ống

Mẫu nhà ống 4 tầng (5x16m)

Mẫu nhà ống 4 tầng 5x16m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, 4 WC, phòng thờ, sân vườn kết hợp sân phơi.
0

Mẫu nhà ống 4 tầng (5x18m)

Mẫu nhà ống 4 tầng 5x18m được thiết kế gồm khu vực để xe, phòng khách, phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, 4 WC, phòng thờ, sân giặt giũ phơi phóng.
0

Mẫu nhà ống 4 tầng (4.5x10m)

Mẫu nhà ống 4 tầng 4.5x10m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, 3 WC, kho đồ, phòng thờ, sân vườn, sân phơi.
0

Mẫu nhà ống 4 tầng (4x13m)

Mẫu nhà ống hiện đại 4 tầng 4x13m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, 3 WC, kho chứa đồ, phòng thờ, sân vườn, sân phơi.
0

Mẫu nhà ống 4 tầng (5x20m)

Mẫu nhà ống 4 tầng 5x20m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, 3 WC, kho chứa đồ, phòng thờ, sân giặt phơi.
0

Mẫu nhà ống 4 tầng (4.5x11m)

Mẫu nhà ống hiện đại 4 tầng 4.5x11m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, 3 WC, kho chứa đồ, phòng thờ, sân giặt phơi.
0

Mẫu nhà ống 4 tầng (5x10m)

Mẫu nhà ống tân cổ điển 4 tầng 5x10m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, 3 WC, kho đồ, phòng thờ, sân phơi.
0

Mẫu nhà ống 4 tầng (3.5x12m)

Mẫu nhà ống 4 tầng 3.5x12m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, 3 WC, kho chứa đồ, phòng thờ, sân vườn, sân giặt phơi.
0

Mẫu nhà ống 4 tầng (3.5x13m)

Mẫu nhà ống hiện đại 3.5x13m có gara để xe được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, 3 WC, kho, phòng thờ, sân vườn, sân phơi.
0

Mẫu nhà ống 4 tầng (4.5x14m)

Mẫu nhà ống 4 tầng 4.5x14m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, 3 WC, kho, phòng thờ, sân vườn, sân giặt phơi.
0

Mẫu nhà ống 4 tầng (5x14m)

Mẫu nhà ống 4 tầng 5x14m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, 3 WC, kho, phòng thờ, sân vườn, sân giặt phơi.
0