Mẫu nhà ống 3 tầng hiện đại (5.5x20m)

Mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 3 tầng 5.5x20m có gara để xe và thang máy được chủ đầu tư xây dựng với mục đích làm phòng khám tư nhân.

Mẫu nhà ống tân cổ điển 3 tầng (3.4×16.9m)

Mẫu thiết kế nhà ống tân cổ điển 3.4m x 16.9m x 3 tầng gồm phòng khách, phòng bếp, phòng SHC, phòng thờ, 5 phòng ngủ, 3 WC.

Mẫu nhà ống 3 tầng hiện đại (5x14m)

Mẫu thiết kế nhà ống 5x14m gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 5 phòng ngủ, 3 WC, phòng thờ, phòng giặt, sân vườn, sân phơi.

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (4.5x22m)

Mẫu nhà ống 4.5x22m gồm khu vực để xe, khu vực kinh doanh, phòng bếp ăn, phòng khách, 4 phòng ngủ, 4 WC, phòng thờ, kho, sân vườn, sân phơi.

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (4×13.8m)

Mẫu nhà ống hiện đại 4×13.8m gồm khu vực để xe, phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, phòng thờ, 2 phòng ngủ, 3 WC, phòng giặt, sân phơi.

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (4.3x16m)

Mẫu nhà ống 4.3x16m gồm khu vực để xe, phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 3 phòng ngủ, 4 WC, phòng thờ, kho, sân vườn, sân phơi.

Mẫu nhà ống 3 tầng hiện đại (5×18.5m)

Mẫu nhà ống hiện đại 5×18.5m gồm gara để xe, phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 3 phòng ngủ, 3 WC, phòng thờ, kho, sân vườn, sân phơi.

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (6.5x14m)

Mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 6.5m x 14m x 3 tầng gồm khu vực bán hàng, phòng bếp ăn, phòng khách, 4 phòng ngủ, 4 WC, phòng thờ, sân phơi.

Mẫu nhà ống tân cổ điển 3 tầng (5.6×12.3m)

Mẫu nhà ống tân cổ điển 5.6m x 12.3m x 3 tầng gồm gara để xe, phòng bếp kết hợp phòng ăn, phòng khách, 4 phòng ngủ, 3 WC, phòng thờ, kho, sân giặt phơi.

Mẫu nhà ống 3 tầng hiện đại (4.7x15m)

Mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 4.7x15m gồm khu vực bán hàng, phòng bếp kết hợp phòng ăn, phòng khách, 2 phòng ngủ, 3 WC, sân giặt phơi.

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (4.7×20.4m)

Mẫu nhà ống 4.7×20.4m gồm khu vực kinh doanh, phòng khách, phòng bếp ăn, phòng SHC, 2 phòng ngủ, 3 WC, phòng thờ, sân vườn, sân phơi.

Mẫu nhà ống hiện đại 4 tầng (4.5x17m)

Mẫu nhà ống hiện đại 4.5m x 17m x 3 tầng gồm khu vực để xe, phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 4 phòng ngủ, 4 WC, phòng thờ, sân vườn, sân giặt phơi.
error: Content is protected !!