Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (5.5x16m)

Mẫu thiết kế nhà ống 3 tầng 5.5m x 16m gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp + ăn, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, vệ sinh chung.

Mẫu nhà ống 2 mặt tiền 3 tầng (7x24m)

Mẫu nhà ống 2 mặt tiền 7m x 24m, gồm khu kinh doanh, 2 phòng khách, 1 phòng bếp + ăn, 6 phòng ngủ, phòng thờ, 2 sân phơi, vệ sinh khép kín.

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (4x16m)

Mẫu thiết kế nhà ống 3 tầng 4m x 16m gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp + ăn, 3 phòng ngủ, 1 kho, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, vệ sinh chung.

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (4.1x15m)

Mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 3 tầng 4.1m x 15m gồm phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 1 sân phơi, vệ sinh chung.

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (5x24m)

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng 5m x 24m gồm 2 khu vực để kinh doanh, 1 phòng bếp + ăn, 5 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 2 sân phơi, vệ sinh chung.

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (6x15m)

Mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 3 tầng (6x15m) gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp ăn, 1 phòng thờ, 4 phòng ngủ, 3 WC, 1 kho.

Mẫu nhà ống 3 tầng hiện đại (5.5x10m)

Mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 3 tầng (5.5x10m) gồm phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 WC, phòng thờ, sân phơi.

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (8x20m)

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (8x20m) gồm khu vực kinh doanh, kho, phòng khách, phòng bếp ăn, phòng thờ, 3 phòng ngủ WC khép kín riêng biệt.

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (4.5x15m)

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng 4.5x15m gồm gara để xe, phòng bếp ăn, 3 phòng làm việc, phòng ngủ, phòng thờ, phòng giặt, sân vườn, sân phơi.

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (5×15.5m)

Mẫu nhà ống 3 tầng 5×15.5m gồm phòng khách, phòng bếp ăn, tiểu cảnh giữa nhà, 3 phòng ngủ, WC khép kín, phòng thờ, kho, sân vườn, sân phơi.

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (5×14.5m)

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng 5×14.5m gồm gara để xe, phòng khách, phòng bếp ăn, 2 phòng ngủ, WC chung, phòng thờ, sân vườn, sân phơi.

Mẫu nhà ống hiện đại 3 tầng (5x14m)

Mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 3 tầng (5x14m) gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 3 phòng ngủ, WC chung, phòng thờ, sân phơi.
error: Content is protected !!