mau nha ong 2 tang

Mẫu nhà ống 2 tầng hiện đại (4.5x16m)

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng 4.5x16m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 4 phòng ngủ, 2 vệ sinh chung.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng (4.5x17m)

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng 4.5x17m được thiết kế gồm khu vực kinh doanh, phòng bếp ăn, phòng khách, 2 phòng ngủ, WC chung.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng (4×14.5m)

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng 4×14.5m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh chung.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng (5.5x15m)

Mẫu nhà ống 2 tầng phong cách hiện đại 5.5x15m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 2 phòng ngủ, WC chung.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng (4×12.5m)

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng 4×12.5m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh chung.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng (4.2x12m)

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng 4.2x12m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, phòng ngủ, phòng làm việc, 2 WC chung.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng (4.5x15m)

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng 4.5x15m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh chung.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng (4x12m)

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng 4x12m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh chung.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng (5.5x14m)

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng 5.5x14m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh chung.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng (5x12m)

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng 5x12m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh chung.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng (5.5x12m)

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng 5.5x12m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh chung.
0

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng (4.5x13m)

Mẫu nhà ống hiện đại 2 tầng 4.5x13m được thiết kế gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh chung.
0