mau nha c4 mai thai

Mẫu nhà cấp 4 mái thái (12x7m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái 12x7m gồm phòng khách, phòng thờ, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 2 phòng ngủ, nhà vệ sinh chung.
0

Mẫu nhà cấp 4 mái thái (11x14m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái (11x14m) gồm sân để ô tô, phòng khách, phòng bếp ăn, 3 phòng ngủ, phòng thờ, nhà WC.
0

Mẫu nhà cấp 4 mái thái (14.2×11.2m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái 14.2m x 11.2m gồm phòng khách, phòng thờ cúng, 4 phòng ngủ trong đó có 1 phòng ngủ đôi, WC chung.
0

Mẫu nhà cấp 4 mái thái (7x11m)

Mẫu nhà cấp 4 mái thái 7m x 11m gồm phòng khách kết hợp phòng thờ, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 2 phòng ngủ tiện nghi, 1 WC chung cuối nhà.
0

Mẫu nhà cấp 4 mái thái (13x10m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái (13x10m) gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, phòng thờ, 2 phòng ngủ, 1 WC chung.
0

Mẫu nhà cấp 4 mái thái (8x12m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái (8x12m) gồm phòng khách kết hợp phòng thờ, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 2 phòng ngủ tiện nghi, 1 WC chung.
0

Mẫu nhà cấp 4 mái thái (9x12m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái (9x12m) gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 2 phòng ngủ, WC chung.
0

Mẫu nhà cấp 4 mái thái (18×8.5m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái 18m x 8.5m gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, phòng thờ, 3 phòng ngủ, 2 WC chung.
0

Mẫu nhà cấp 4 mái thái (8x14m)

Mẫu nhà cấp 4 mái thái (8x14m) gồm phòng khách, phòng bếp ăn, 2 phòng ngủ có WC khép kín, phòng thờ, kho, sảnh bên làm vườn treo.
0

Mẫu nhà cấp 4 mái thái (18x9m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái 18x9m gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ tiện nghi, WC chung.
0

Mẫu nhà cấp 4 mái thái (13x15m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái (13x15m) gồm gara để xe, phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, phòng thờ, 2 phòng ngủ, WC chung.
0

Mẫu nhà cấp 4 mái thái (7.5×11.5m)

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái thái đẹp 7.5×11.5m gồm phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 3 phòng ngủ tiện nghi, WC chung.
0