Trang chủ » Thiết bị điện TCL Way

Thiết bị điện TCL Way

Nút trống đậy ổ không sử dụng

- Mã hàng: 6015LB

- Mô tả sản phẩm: Nút trống đậy ổ không sử dụng

- Số lượng đóng gói / hộp: 40 pcs

- Số lượng đóng gói / thùng: 1600 pcs

- Giá bán / cái: 10.000đ

Ổ cắm USB + Sạc điện thoại

- Mã hàng: 6014LB

- Mô tả sản phẩm: Ổ cắm USB + Sạc điện thoại

- Số lượng đóng gói / hộp: 10 pcs

- Số lượng đóng gói / thùng: 400 pcs

- Giá bán / cái: 260.000đ

Bộ điều chỉnh sáng đèn

- Mã hàng: 6013LB

- Mô tả sản phẩm: Bộ điều chỉnh sáng đèn

- Số lượng đóng gói / hộp: 10 pcs

- Số lượng đóng gói / thùng: 400 pcs

- Giá bán / cái: 380.000đ

Ổ cắm dây mạng CAT5, CAT6

- Mã hàng: 6012LB

- Mô tả sản phẩm: Ổ cắm dây mạng CAT5, CAT6

- Số lượng đóng gói / hộp: 10 pcs

- Số lượng đóng gói / thùng: 400 pcs

- Giá bán / cái: 156.000đ

Ổ cắm điện thoại

- Mã hàng: 6011LB

- Mô tả sản phẩm: Ổ cắm điện thoại

- Số lượng đóng gói / hộp: 10 pcs

- Số lượng đóng gói / thùng: 400 pcs

- Giá bán / cái: 87.000đ

Ổ cắm dây ăng ten Tivi

- Mã hàng: 6010LB

- Mô tả sản phẩm: Ổ cắm dây ăng ten Tivi

- Số lượng đóng gói / hộp: 10 pcs

- Số lượng đóng gói / thùng: 400 pcs

- Giá bán / cái: 90.000đ

Ổ cắm đôi có mành che và dây nối đất

- Mã hàng: 6092LB

- Mô tả sản phẩm: Ổ cắm đôi có mành che và dây nối đất

- Số lượng đóng gói / hộp: 10 pcs

- Số lượng đóng gói / thùng: 200 pcs

- Giá bán / cái: 93.000đ

Ổ cắm đơn có mành che và dây nối đất

- Mã hàng: 6091LB

- Mô tả sản phẩm: Ổ cắm đơn có mành che và dây nối đất

- Số lượng đóng gói / hộp: 10 pcs

- Số lượng đóng gói / thùng: 200 pcs

- Giá bán / cái: 64.000đ

Ổ cắm đơn có mành che

- Mã hàng: 6081LB

- Mô tả sản phẩm: Ổ cắm đơn có mành che

- Số lượng đóng gói / hộp: 10 pcs

- Số lượng đóng gói / thùng: 400 pcs

- Giá bán / cái: 34.000đ

0979 575 616
Xem báo giá tại đây